Teksta izmērs A A A
LV | EN

Žēlastība. Miers. Sadraudzība.

iesūtīts: 30.12.2014

Aijovas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāja Aivara Pelda 30 gadu ordinēšanas jubilejas svinības sākās ar pateicības dievkalpojumu Demoines Unity luteriskajā baznīcā. Apaļajā svētku reizē ar savu mācītāju kopā būt bija ieradušies pašmāju ļaudis un arī ciemiņi no Mineapoles un St. Paulas. Neskatoties uz to, ka teju teju pasaulē bija jānāk viņa ģimenes pirmdzimtajam, savu kolēģi Kristū sveikt bija ieradies arī Mineapoles - St. Paulas ev. lut. draudzes mācītājs Dāgs Demandts.

Dievkalpojumu iesāka un liturģiju novadīja pats jubilārs. Svēto Rakstu lasījumus lasīja Līga Lācis. Jauki un mīļi savu papuci (tā mazbērni dēvē savu vectētiņu) jubilejā sveica 10 mazbērnu korītis ar M. Rihteres dziesmu "Jēzu, tik pateikties gribu". Brīnišķīgi skanēja vijole mazdēla Mārtiņa Šteinblūma rokās, atskaņojot silēziešu tautasdziesmu "Skaistais Kungs Jēzu", Kurta Kaisera aranžējumā. Viesmācītājs Dāgs Demandts savā sprediķī aicināja palūkoties pēc Ziemassvētku dāvanām nevis veikalu plauktu spožajā pārpilnībā, bet gan saņemt un lietot dāvanas, kuras mums mūsu Pestītājs sniedz par velti Ziemassvētkos un vienmēr. Un šīs trīs lietas "ŽĒLASTĪBA, MIERS, SADRAUDZĪBA" mēs varam dāvināt visiem saviem mīļajiem un jebkuram satiktajam līdzcilvēkam. Dievkalpojuma noslēgumā jubilārs Aivars Pelds pateicās par Dieva vadību un svētībām savā dzīvē, par sieviņu Irmu, saviem četriem bērniem, kuplo mazbērnu pulciņu, kuri visi dzīvo vienā pilsētā. Par saviem un Irmas vecākiem, kuri piedzīvoja un ar savu pieredzi piedalījās mazbērnu audzināšanā, par savu senču svētīto dzīvi agrākajās paaudzēs, ticot, ka tā izpaužas viņa, bērnu un mazbērnu dzīvēs.

Pēc dievkalpojuma visi tika sirsnīgi aicināti uz kopēju sadraudzību Aijovas latviešu biedrības namā (LBN). Pie vīna glāzes uz uzkodām sapulcējušies, varēja vērot fotokolāžu par Aivara Pelda dzīvi un garīgo izaugsmi no draudzes pērmindera līdz draudzes ganam. Voldemārs Pelds, uzrunājot klātesošos, aicināja pacelt vīna glāzes tostam, pateicībā par sava tēva atsaukšanos Dieva aicinājumam kalpot Visaugstākajam, pieminot onkuli, mācītāju no Latvijas, Maksimiliānu Grīvānu, kurš iesēja pirmo sēklu Aivara atsaucīgās sirds augsnē.

Apsveikumus nolasīja Līga Lācis un Edmunds Pelds. Krāšņos vārdos ietērptus, svētības un laba vēlējumus jubilārs saņēma no LELBĀL archibīskapa Elmāra Rozīša, nākošās arhibīskapes Laumas Zušēvicas, LELBA priekšnieka Gunāra Lazdiņa, Linkolnas mācītāja Grīnvalda, Čikāgas Ciānas draudzes mācītājas Gundegas Puidzas, Omahas draudzes priekšnieka Aivara Zeltiņa, Bauskas draudzes ''stūrakmeņa'' R. Rudzrogas, Ingas Muižnieces no Bauskas Sv. Gara baznīcas, Rolanda Radziņa no Mežotnes ev. lut. draudzes.

Svinībām turpinoties, sekoja privātie apsveikumi. Mācītājs Dāgs Demandts jubilāram no Mineapoles - St. Paulas draudzes pasniedza ierāmējumā brīnišķos vārdus "ŽĒLASTĪBA, MIERS, SADRAUDZĪBA", Aijovas ev. lut. draudzes priekšniece Ruta Kalniņa no vietējās draudzes savam mācītājam dāvināja Džona Banjona grāmatu "Svētceļnieka taka", salīdzinot jubilāru ar svētceļnieku, kurš par mācītāju nepiedzima, bet ar Dieva palīdzību par to izauga. Aijovas latviešu biedrības priekšnieks Imants Kalniņš ar humoru atcerējās Aivara Pelda "trešo mīlestību" volejbolu, un pakavējoties atmiņās pie senākiem komiskiem gadījumiem kopā sportojot, uzjautrināja klātesošos. Imants Kalniņš no Aijovas laviešu biedrības un Ruta Kalniņa no Aijovas ev. lut. draudzes dāvināja nelielu naudas balvu mācītājam, zinot, ka viņš ir norūpējies par Garezera brīvdabas baznīcas atjaunošanu. Emocionāls bija mineapolietes Aijas Vijumas kundzes apsveikums, kurā viņa mācītāju Aivaru Peldu raksturoja kā eņģeli savā dzīvē. Domāju, ka nekļūdīšos, ja teikšu, ka šos vārdus varētu sacīt ļoti, ļoti daudzi draudzes locekļi Demoinē, Floridā un citur ASV, Kanādā, Zviedrijā, Vācijā, Austrālijā, Venecuēlā, kur mācītājs Aivars Pelds ir kalpojis. Kā arī Latvijā, māsu draudzēs Jaunsaulē, Vecsaulē, Mežotnē un vairākās citās draudzēs visā Latvijā. Biežajos Latvijas apciemojumos mācītājs Aivars ir nesavtīgi palīdzējis materiāli gan draudzēm kopumā, gan apciemojot personīgi maznodrošinātās ģimenes.

Mācītāja Aivara Pelda sirds izstaro cilvēkmīlestību, vienkāršību, labestību. Tā mirdz Dieva gaismā. Mēs, Aijovas ev. lut. draudzīte, to izjūtam ikkatrā tikšanās reizē ar mūsu mīļo mācītāju.
Pēc maltītes viesmācītājs Dāgs interesantā stāstījumā, parādot videomateriālu, pastāstīja par projektu "Priecīgas pēdas", kurā pats bija šovasar piedalījies kopā ar jauniešiem no ASV un Austrālijas, izdalot trūcīgākajiem Kurzemes bērniem apavus.

Nobeigumā jubilārs Aivars Pelds vēlreiz pateicās Dievam par vadību savā līdzšinējā dzīvē un kalpošanā, kā arī visiem klātesošajiem. Vakara izskaņā jo sirsnīgi skanēja mājinieku dziedātā dziesma ciemiņiem "Dievs ar jums, līdz atkal tiksimies!''

Dzidra Arāja-Akšele
 
« atpakaļ

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Janvāris
Tie, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni.
Pāvila vēst. romiešiem 8:14

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »