Teksta izmērs A A A
LV | EN
Jaunumi
PIETEIKTIES JAUNUMIEM

LELBA LIRS Nozares Ciešanu laika vēstule

2017. gada 1. martā – Pelnu dienā

Teicami ir iekaist par labu vienumēr. Gal. 4:18

Mīļā LELBA saime!

Klāt ir atkal Kristus Ciešanu laiks, kad sava gara skatu vēršam uz Jēzus ceļu pretī krustam pasaules vienaldzības un alkatības priekšā. Pasaules aizmirsts, apmelots, un atstumts, Kristus nesa netaisnības un pamestības nastu. Kad raugāmies uz krustu, atceramies divas lietas: pirmkārt, Dieva mīlestību, ko pat netaisnība, naids, un nāve neizdzēš mūsu nežēlīgajā pasaulē; un otrkārt, Kristus līdzcietību, kas solidaritātē plūst pie visiem, kam smagas nastas nesamas šajā dzīvē. Sekot Kristum – kā Ciešanu laiks arvien no jauna atgādina – nozīmē, ka esam aicināti pateikties Dievam par Kristus žēlastības veltēm mūsu pasaulei. Bet tas arī nozīmē saredzēt tos, ko Kristus arvien pamanīja un iekļāva savas mīlestības lokā – atstumtos, pieviltos, apmelotos, aizmirstos, neievērotos. Tos, kas šajā pasaulē “neskaitās.” 

  [...]
Publicēts 15|03|2017
LELBA LIRS Nozares vadītāja
Māc. Dr. Kristīne Sūna-Koro

LELBA 2017. g. iesvētes saieta datuma maiņa

Esam nolēmuši mainīt jauniešu iesvētes saieta datumu, lai vairākiem jauniešiem būtu iespēja piedalīties. ‌‌‌

Saiets notiks no 21. līdz 23. aprīlim GarezerāIerašanās piektdienas vakarā, 21. aprīlī, un prom došanās svētdien, 23. aprīlī, pusdienas laikā. Saietu vadīs mācītāja Helēne Godiņa (Denveras mācītāja). Būs radoša programma un brīnišķīga iespēja mūsu jauniešiem veidot jaunas draudzības un augt ticībā. 

Lūdzam pieteikties pie mācītājas Helēnes līdz 31. martam: helene.godina@amnis.lv. Dalības maksa ir $40. Čeki rakstāmi "LELBA". Iesakām draudzēm segt dalības maksu.

Drīzumā tiks izsūtīta saieta programma.

Mudiniet jūsu jauniešus piedalīties un augt ticībā!
Publicēts 22|02|2017
Jaunatnes nozares vadītājs
Mācītājs Dāgs Demandts

Līdzjūtībā mūsu arhibīskapei

„Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis;
jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisīijis visiem ļaudīm...” 
(Lūkas ev. 2: 29 – 31)
„Un Viņa kungs sacīja tam: labi, Tu godīgais un uzticīgais kalps. 
Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu par daudzumu. 
Ieej sava Kunga priekā!”   
(Mat. ev. 25: 21)
 
Mīļām māsām un brāļiem Kristū!
 
Vakardien, 9. februārī mūsu Archibīskapes Laumas mammiņa, Līvija Eidemanis mira savas mīļās ģimenes lūgšanu pavadīta, miera pilnā paļāvībā savam Pestītājam.
 
Līvijas Eidemanes izvadīšanas dievkalpojums ir paredzēts pirmdien, 13.februari Klīvlandē. Vizitācija no 9:00, bēres 11:00 Klīvlandes Apvienotās draudzes dievnamā, 1385 Andrews Ave, Lakewood, OH  44107.
 
Lūgšanās būsim ar mūsu archibīskapes Laumas ģimeni un visiem, kas Līviju Eidemani nekad neaizmirsīs un par viņas uzticību Dievam pateiksies vēl ilgus, ilgus gadus.
 
Kristus mīlestībā,
Publicēts 11|02|2017
Prāvests
Gunārs Lazdiņš
Arhīvs

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Marts
Sirmas galvas priekšā piecelies, godā vecu un bīsties Dieva - es esmu Kungs!
3. Mozus 19:32

Twitter ziņas

Sekojiet mums:
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »