Teksta izmērs A A A
LV | EN
Jaunumi
PIETEIKTIES JAUNUMIEM

EvaņģElizācijas nozare

„Jēzus, piegājis klāt, tiem sacīja: „Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet  un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.”” Mateja ev. 28:18–20

Evaņģēlija izplatīšanai ir tik daudz veidu un iespēju, ka tās nevar izsmelt. Dalīsimies kopā! Iegūsim kopā! Un dosim no gūtā arī tālāk – kopā! Ir brīnišķīgi dzirdēt Labo Vēsti! Un ir brīnišķīgi to arī dot tālāk – tiem, kas vēl nepazīst Pestītāju Jēzu Kristu, kā arī tiem, kam vajadzīgs stiprinājums, uzmundrinājums, atgādinājums un iedrošinājums ticības ceļā, kas jau sen vai vēl tikai nesen iesākts un iets.

LELBA Evaņģelizācijas nozare piedāvā ne tikai Draudžu dienas reizi divos gados kādā no LELBA apgabalu pavalstīm, bet arī palīdz sarīkot evaņģelizējoša jeb sludinoša rakstura pasākumus draudzēs un arī ārpus tām, ar mērķi uzrunāt ticībā dvēseles un aicināt tuvoties Dievam. Evaņģelizācijas nozare palīdz arī atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar evaņģelizāciju, evaņģelizēšanu un jebkāda veida Labās Vēsts izplatīšanu šai pasaulē. 

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »