Teksta izmērs A A A
LV | EN

MĀCĪTĀJAS GIJAS GALIŅAS AMATĀ IEVEŠANA APVIENOTĀ LINKOLNAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZĒ

iesūtīts: 01.06.2015

Starp citiem svarīgiem pieturas punktiem Apvienotās Linkolnas latviešu ev. lut. draudzes vēsturē ir ieskaitāms 2015. gada 23. maija dievkalpojums, kad tika atzīmēts Vasarsvētku notikums un kad ar vārdiem "Jā, ar Dieva palīgu" māc. Gija Galiņa uzņēmās pildīt šīs draudzes garīgās aprūpes pienākumus. Mācītājas amatā viņu ieveda LELBA priekšnieks prāvests Gunārs Lazdiņš, kurš savā uzrunā lika uzsvaru uz to, kas stiprina un apstiprina tās saites, kuras eksistē starp mācītāju un draudzi.

Vadmotīvs māc. Aivara Pelda sprediķī bija uzaicinājums draudzei nepazaudēt savu integritāti.  Būtu ļoti muļķīgi baidīties no tā "ko citi teiks."    

Mūzikālo daļu izpildīja ērģelniece Sally Johnston un mazais koris Māras Balodes vadībā. Svētos rakstus lasīja Valdis Balodis.

Meiju izdekorētā ēdamzālē dievkalpojumam sekoja svētku mielasts un mutiskie apsveikumi mācītājai no amata brāļiem mācītāja Aivara Pelda un no prāvesta Gunāra Lazdiņa, kurš arī nolasīja laba vēlējumus no archibīskapes Laumas Zušēvicas, no Rietumu apgabala prāvestes Dairas Cilnes un no Vidienes apgabala garīgā amata vietas izpildītājas mācītājas Ilzes Larsen. No Linkolnas DV apvienības mācītāju sveica priekšnieks Ārijs Liepiņš un vanadžu priekšniece Velta Didrichsone. Oficiālos sveicienus no draudzes mācītājai nodeva priekšnieks Valdis Kalniņš un dāmu komitejas priekšniece Nora Šmits. 

Mācītāja Gija Galiņa ir dzimusi Rīgā, kur viņa, pēc vidusskolas beigšanas, iestājas Kultūras darbinieku technikumā, iegūst diplomu un sāk strādāt veco ļaužu mājā par kultūras organizētāju un bibliotekāri. (1987. g. - 1989. g.) Darba vietā viņa iepazīstas ar māc. Sarmīti Fišeri.

"Šī tikšanās", māc. Galiņa stāsta, "bija jauns pagrieziens manā dzīvē. Interese par ticību auga un es sapratu, ka tas ir mans aicinājums studēt teoloģiju." Studijas viņa iesāk 1989. gadā. Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti viņa absolvē ar bakalaura grādu. Jau kā trešā kursa studente un vēlāk kā LU Teoloģijas fakultātes absolvente (1991. g. - 1995. g.), māc. Galiņa ir iesaistīta Madlienas ev. lut. draudzes darbā.

Varētu sacīt, ka 1995. gads Gijas Galiņas dzīvē ir ne tikai jauns, bet pat dramatisks pagrieziens, jo 1995. g. mācītājs Jānis Cilnis viņai uz Latviju nosūta piedāvājumu kalpot  Portlandē, Oregonas štatā, kā arī Takomas draudzē Vašingtonas štatā. Tajā pašā gadā viņa ierodas Amerikā, apmetas uz dzīvi Portlandē un tiek ordinēta diakones amatā. 1995. gadā viņa iepazīstas ar Pēteri Galiņu, ar kuru, vienu gadu vēlāk, viņa dodas laulībā. 1998. gadā viņiem piedzimst meita Marga. 

Pēc vīra nāves 2003. gadā mācītāja pārceļas uz dzīvi Sietlā, kur 2006. gadā viņa, slavenajā Harborview Medical Center, nobeidz divus kursus klīniskā pastorālās izglītības nozarē. To pašu priekšmetu viņa divus gadus turpina mācīties Vašingtonas štata universitātē, Master of Divinity departamentā.

2015. gada februārī, varbūt pat Vasarsvētku notikuma iespaidā, māc. Gija Galiņa drošsirdīgi dodas ceļā, lai iekarotu jaunu, viņai svešu teritoriju Linkolnā. To viņa ir paveikusi trīs īsu mēnešu laikā.

Māra Murphy

Foto: Egīls Augstums

Vasarsvētku dievkalpojumā piedalās: Priekšā no kreisās LELBA priekšnieks Gunārs Lazdiņš, draudzes ērģelniece Sally Johnston, Marga Galiņa un māc. Gija Galiņa. Aizmugurē draudzes priekšnieks Valdis Kalniņš un māc. Aivars Pelds.

 

 
« atpakaļ

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Septembris
Teic, mana dvēsele, Kungu un neaizmirsti balvas, ko viņš tev devis.
Ps. 103:2

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »