Teksta izmērs A A A
LV | EN

LELBA Kanādas apgabala konference

iesūtīts: 01.05.2019
Šī gada marta pēdējās dienās bija manāma rosība Toronto un Hamiltonā, dievnamos pulcējot Kanādas apgabala garīgos un laicīgos delegātus un konferences dalībniekus.

Piektdien, 29. martā, Toronto Sv. Jāņa draudzes telpās notika garīdznieku apspriede un pārrunas, vienam ar otru daloties darba/kalpošanas pieredzē un cerībās par jaunām iespējām šajā ģeogrāfiski tik plašajā valstī. Prāv. Ilze Kuplēna-Ewart aicināja katram izteikties par savas draudzes aktualitātēm, par teoloģiskām attīstībām savas dzīves, darba un sabiedriskā kontekstā un par lasāmvielu, kas palīdzējis garīgi stiprināties pēdējā gada laikā.

Sadraudzība un rosība turpinājās sestdien Hamiltonas Kristus draudzes telpās, uz kurām ieradās delegāti no Hamiltonas, Otavas/Montreālas, Sv. Katrīnas,  Toronto Sv. Andreja un Sv. Jāņa draudzēm. (Rakstisku ziņojumu saņēmām no Sadberijas draudzes garīgās vadītājas, diak. Ineses Upmanes-MacDonald. Pārskatu par Kalgarijas draudzes darbību sniedza māc. Ilmārs Zvirgzds.)

Taču konferences darba diena iesākas svētbrīža Kristus augšāmcelšanās vēsts vienojošā spēkā, prāv. emer. Dr. Fritz Kristberga vadībā. Tam sekoja LELBA pārvaldes priekšnieka prāv. Gunāra Lazdiņa sveiciens un vēstījums par LELBA darbību kopumā.  Pēc tam viņš atreferēja klāt esošajiem par notikušo LELB un LELBāL sadarbības sēdi Īrijā, kura tikai dažas dienas agrāk bija noslēgusies un kuras norise stāstītas kā svaigākās ziņas. Tika uzdoti vairāki jautājumi, uz kuriem konferences godātais viesis dāsni atbildēja.

Pēcpusdienas sesiju iesāka ar LELBA finansiālo stāvokļa ziņojumu un ar to apgabala saistību apspriedi kopā ar pārvaldes kasieri Andri Celchertu. LELBA grāmatas ne bez grūtībām ir labā kārtībā un katram laikmetam jauni izaicinājumi. Draudzēm visā LELBA sarūkot, konsekventi mazinās to ziedojumi LELBA budžetam. Bet ir gaiši mirkļi, LELBAi saņemot pa kādam testamentāram novēlējumam. Informācijas apmaiņai nācās arī apgaismot klātesošos par naudu pārskaitīšanas likumiem Kanādā, kad vēlamies, piemēram, ziedot kādai īpašai labdarības akcijai.
 
Tad konferences darba gaita paredzēja vērst skatu tieši uz apgabala lietām. Kopumā darbībā un kalpošanā maz izmaiņu, lai gan esam ļoti priecīgi un pateicīgi Dievam, ka jau pāris gadus garīdznieku saimei pievienojušies māc. Ģirts Grietiņš un māc. Ilmārs Zvirgzds. 

Vēl bez līdzšinējās pieredzes tomēr pacēlās jautājums par tām Kanādas vietām, kur izveidojušās jaunlatviešu kolonijas. Izaicinājums, ar kādu sastopamies šajā gadījumā, ir zināt, kādas ir šo koloniju vajadzības un novērtēt mūsu resursus. Mēs varam atsaukties uz Jēzus teikto: Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz! Šīs kolonijas izveidojušās vairāku gadu griezumā Albertas galvenajās pilsētās – Edmontonā un Kalgarijā Kanādas rietumos un Halifaksā valsts austrumos, un jādomā, ka arī citos Kanādas pilsētu centros.

Sesijas beigās notika vēlēšanas par apgabala amatiem. Par apgabala garīgo vadītāju ievēlēja māc. Dāvi Kaņepu, bet pārējos amatos pārvēlēja līdzšinējos darbiniekus: Uldi Dāboliņu (apgabala laicīgais pārstāvis LELBāL virsvaldē), Dainu Braunu (apgabala kasiere), Gunti Bērziņu (apgabala sekretārs). Sirsnīgu pateicību pelnījusi prāv. Ilzei Kuplēnai-Ewart par pēdējo 8 gadu vadību! Viņas pūles un uzticība Dievam ļāvušas apgabalam paturēt kalpošanas durvis atvērtas neizslēdzot jaunas pieejas un iespējas mūsu darbam.

Svētdien daļa konferences dalībnieki devās uz Toronto nosvinēt Sv. Andreja draudzes 70 gadu jubileju. Soli Deo gloria!

Foto redzami:‌‌‌

‌Priekšā (no kr.) Daina Brauna (Otavas Miera draudze – apgabala kasiere), LELBA pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš, Kanādas apgabala garīgā vadītāja prāv. Ilze Kuplēna-Ewart (Toronto Sv. Andreja draudze), māc. Ģirts Grietiņš (Toronto Sv. Jāņa draudze), Anda Libere (Toronto Sv. Andreja draudze),  Kanādas apgbala Dāmu komiteju referente Astrīda Grinvalds (Hamiltonas Kristus draudze), LELBA kasieris Andris Celcherts (Klīvlendas draudze).
Aizmugurē (no kr.) Aija Reboka (Sv. Katrīnas draudze), prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs (pensionēts), Ingrīda Zemīte (Sv. Katrīnas draudze), māc. Ilmārs Zvirgzds (Otavas Miera, Montreālas un Kalgārijas vikārs), māc. Rasma Caune (apgabala vikāre, kanādiešu ELCIC Epiphany draudze Toronto), laicīgais pārstāvis LELBāL virsvaldē Uldis Dāboliņš (Hamiltonas Kristus draudze), Jānis Grinvalds (Hamiltonas Kristus draudze), Elmārs Bērziņš (Toronto Sv. Andreja draudze), jaunievēlētais apgabala garīgais vadītājs prāv. Dāvis Kaņeps (Hamiltonas Kristus draudze)

« atpakaļ

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Septembris
Teic, mana dvēsele, Kungu un neaizmirsti balvas, ko viņš tev devis.
Ps. 103:2

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »