Teksta izmērs A A A
LV | EN

LELBA paplašinātā pārvaldes sēde Klīvlandē

iesūtīts: 09.05.2019
No 2019. gada 1. marta līdz 3. martam notika LELBA paplašinātās pārvaldes sēde Klīvlandes Apvienotās draudzes telpās. Šādas sēdes notiek apmēram reizi 2 gados. Kopā sanāca LELBA pārvalde, apgabala prāvesti, nozaru vadītāji, revīzijas komiteja, Rītdienas fonds un dāmu komitejas referente.

Sēdi atklāja ar svētbrīdi, ko vadīja prāv. Gunārs Lazdiņš. Sēdes laikā tika sniegti un pārrunāti amatpersonu ziņojumi. Ļoti interesanti stāstīja Palīdzība Latvijai nozares vadītāja Sandra Kalve par nozares svētīgo darbu, atbalstot Latvijas bērnus, tostarp kristīgās labdarības organizāciju Wings for Wheels, kas kalpo ar cilvēkiem ar invaliditāti, kas dzīvo savās mājās. Pārvalde arī nobalsoja piešķirt $5,000 ziedojumu „neirokustības Latvijas bērnunama bērniem” atbalstam.

Prāv. Anita Vārsberga-Pāža ziņoja par Draudžu dienām 2019. g., kuras notiks no 29. augusta līdz 1. septembrim Katskiļos. Šī gada tēma būs ATELPA – Miers dabā. Miers Dievā. Galvenie lektori būs māc. Dr. Dace Balode no Latvijas un prāv. Ilze Kuplēna-Ewart no Kanādas. Pārvalde nolēma piešķirt $4,000 no LELBA kases kā sēklas naudu Draudžu dienām.

Ruta Abakuka pastāstīja par savu pieredzi kristīgā audzināšanā. Pārvalde vienbalsīgi pieņem prāv. Lazdiņa proponējumu aicināt R. Abakuku, lai vadītu kristīgo audzināšanas nozari. Šo aicinājumu Ruta ar prieku pieņēma un solīja veidot nozares Facebook lapu, kur svētdienas skolu skolotāji varēs dalīties mācību vielā un pieredzē. 

Mājas lapas redaktore Edija Banka-Demandta ziņoja, ka viņa labprāt nodod savus pienākumus kādam citam, viņai ir daudz pienākumi Mineapoles draudzē, gatavojot draudzes avīzi un mājas lapu, un, protams, pilnas rokas, audzinot 2 puišus. Pateicība tiek izteikta Edijai Bankai-Demandtai. Izskan ieteikums aicināt Patrīciju Briķi-Safinu uzņemties redaktores amatu. Viņa arī šo aicinājumu pieņēma.

Jaunatnes nozares plānotais iesvētāmo jauniešu saiets notika no 28. līdz 29. aprīlim Garezerā. Izskan arī ideja nākamajam Jaunatnes nozares labdarības projektam, ideja saistās ar vides aizsardzību.

Vilnis Ore pastāstīja par nākamās sinodes plāniem, sinode notiks Filadelfijā 2020. g. no 15. līdz 18. oktobrim „St. Mary’s Of Providence” katoļu atpūtas centrā.

Liela pateicība bija izteikta LELBA kasierim Andrim Celchertam par viņa lielo darbu, savedot kārtībā LELBA finanses. Sēdes dalībnieki izteica īpašu pateicību Klīvlandes Apvienotai draudzei par sirsnīgo uzņemšanu.

Svētdienas rītā notika īpašs dievkalpojums ar māc. Dr. Sarmas Eglītes ievešanu amatā kā vidienes apgabala garīgo vadītāju. No LELBĀL virsvaldes tiek piešķirts prāvestes tituls. Svinīgā dievkalpojumā piedalījās archibīskape Lauma, prāvesti, vidienes garīdznieki, un Dr. Juris Cālītis no Latvijas sprediķoja. Pēc dievkalpojuma sekoja apsveikumi un atvadu mielasts.

Tika pavadītas ļoti svētīgas dienas sadraudzībā un kristīgā mīlestībā. Visi tad bijām gatavi ceļot mājās un kalpot mūsu Kungam ar prieku mūsu LELBĀ!

« atpakaļ
PappasinatasParvaldesSedesDalibnieki.jpg
  

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Jūlijs
Žēlastībā jūs esat izglābti caur ticibu, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana.
Pāvila vēstule efeziešiem 2:8

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »