Teksta izmērs A A A
LV | EN

MINEAPOLES UN ST. PAULAS LATVIEŠU DRAUDZE MEKLĒ PILNA LAIKA MĀCĪTĀJU

iesūtīts: 06.10.2020
Mineapoles un St. Paulas latviešu ev. lut. draudze, 300 locekļu sastāvā, kas aktīvi darbojusies kopš dibināšanās 1951. gadā un, kas pieder pie Latviešu Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA), meklē pilna laika mācītāju - vēlams tāds/a, kas pieder LELBĀL.

Dievkalpojumi notiek katru svētdien ar caurmērā 50 dievlūdzējiem, kuros reizēm piedalās Draudzes koris vai muzikālā slavēšanas grupa "Mineapoles Dvēsele". Kopš COVID pārraidām savus dievkalpojumus arī virtuāli – to vēlamies turpināt. Priecājamies par draudzes jaunākajiem locekļiem, kuri reiz mēnesī pulcējas svētdienas skolā. 

Draudzes dāmu saime ik svētdienas rūpējas par sadraudzības stundu, kas seko dievkalpojumam. Neizpaliek viņu rīkotie tirdziņi vai citi līdzekļu vākšanas pasākumi dažādām labdarības organizācijām, ieskaitot vietējām. Sīkāka informācija par draudzes darbību pieejama draudzes mājas lapā: www.mndraudze.org

Draudzes dievnams ir pašu īpašums - vēsturiska norvēģu luterāņu celta baznīca netālu no Mineapoles pilsētas centra. Draudzes telpas izmanto Minesotas latviešu sabiedrība. Pulcējās latviešu sestdienas skola 40 bērnu sastāvā, darbojas kredītsabiedrība, notiek koncerti, teātra izrādes un citi laicīgi sarīkojumi.

Mācītāja/-as atbildībā ir: dievkalpojumi - pārsvarā latviešu valodā, bet daļas arī angļu valodā, pastorālie pienākumi, ieskaitot kazuālijas (kristības, iesvētības, laulības, bēres), slimnieku un vecāko ļaužu apmeklēšana. Mācītājam/-ai jāpalīdz draudzei augt kristīgā ticībā, cerībā un mīlestībā, un tā nolūkā jāpiedāvā Bībeles stundas, iespējas pārrunām, jāsagatavo jaunus draudzes locekļus iesvētībām, jāmāca Ticības mācība latviešu sestdienas skolā. Mācītājam/-ai jāatbalsta Minesotas latviešu sabiedrība ar savu klātbūtni un jāveicina sakari ar vietējām amerikāņu draudzēm un organizācijām. Tehnoloģijas prasme ir ļoti vēlama. Ja tādas nav, tad sagaidām, ka mācītājs/-a būtu atvērts/-a to apgūt.

Atalgojumu pielāgosim mācītāja/-as pieredzei un spējām. Draudze apņemas palīdzēt sarūpēt veselības apdrošināšanu, dot iemaksu pensijai, maksāt rezidences izdevumus, segt noteiktu summu garīgu grāmatu iegādei un izglītības papildināšanai. Mācītāja/-s rīcībā būs draudzes automašīna. 

Lūdzam kandidātus pieteikties līdz 2020. g. 1. decembrim, iesūtot CV (Curriculum Vitae) kopā ar pavadvēstuli: 
LELBA vidienes apgabala prāvestei Dr. Sarmai Eglītei 
eglite3@gmail.com 
458 Lake Forest Drive, 
Bay Village, 
OH 44140-2511.
4827-2377-4669, v. 1

2020. g. 1. oktobrī

« atpakaļ

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Aprīlis
Kristus saka: "Es biju miris, un redzi - es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man pieder nāves un elles atslēgas."
Atklāsmes gr.1:18

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »