Teksta izmērs A A A
LV | EN

Ziemassvētku vakara dievkalpojums

iesūtīts: 23.12.2020
Mīļās māsas un brāļi Kristū! Dieva miers ir ar jums visiem! Kristus piedzimšanas svētvakars pie durvīm. Ir draudzes mūsu Baznīcā, kas, kā ierasts, pulcēsies savos dievnamos svētvakara dievkalpojumam. Daudziem šī iespēja šogad nepastāv. Par jums domājot, ir sagatavots svētvakara dievkalpojums “Ceļā uz Betlēmi”, kuŗā varat piedalīties un baudīt savās mājās esot. Seko nepieciešamā informācija: https://vimeo.com/493943948 (video būs “dzīvs” tikai 24. decembŗa vakarā – pēc Austrālijas laika)

Ja gadījumā ar saiti būs radušās kādas techniskas problēmas, jaunu informāciju ievietosim LELBP (Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīcas) mājas lapā: https://www.lelbpasaule.lv/jaunumi/ un drošības labad arī Klīvlandes Apvienotās draudzes mājas lapā: https://www.klivdraudze.org/dzive-ticiba/uzrunas/
Lūgums draudzes priekšniekiem un / vai garīdzniekiem šo informāciju izsūtīt savas draudzes locekļiem – arī ja jūs svētvakarā pulcēsities, vai piedāvāsiet savai draudzei virtuālu svētbrīdi. Lūdzam draudzes locekļiem šo informāciju izpaltīt savu radu un draugu starpā – gan tiem, kas tuvumā, gan arī tiem, kas tālumā, dodot katram gribētājam iespēju stiprināties ar Kristus evaņģēliju, Dieva prieka vēsti pasaulei un kopā doties uz Betlēmi, raudzīt ko Dievs mums dāvājis.
Ja kāds no jūsu paziņām nelieto datoru, varat viņiem piezvanīt un dievkalpojuma audio pārraidīt caur telefonu, klausuli pieliekot pie datora skaļruņa. Tā vairāki sekmīgi darījuši ar Klusā laika un Kristus augšāmcelšanās dievkalpojuma ierakstiem. 
Dosimies ceļā uz Betlēmi! Vēlu jums šajos svētkos piedzīvot to, ko Valda Mora skaisti aprakstīja: 
Šī nakts ir debess vārtus atvērusi, 
Pār zemes tumsu dedz tā zvaigžņu loku, 
Un naktī šai uz katras galvas klusi 
Dievs svētot uzliek savu mīļo roku. 

Sarma Eglīte

« atpakaļ

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Aprīlis
Kristus saka: "Es biju miris, un redzi - es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man pieder nāves un elles atslēgas."
Atklāsmes gr.1:18

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »