Teksta izmērs A A A
LV | EN

Archibīskapa algas fonda nozīme un archibīskapa darba apraksts

iesūtīts: 09.12.2013

Mīļās māsas, mīļie brāļi LELBĀL ietvaros!

Ir atlicis tikai vairs vienarpus gads līdz archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis nodos atbildību Jūsu ievēlētam/-ai viņa pēctecim/-cei. Ar to brīdi mums jābūt gataviem ne tikai kā līdz šim atlīdzināt archibīskapa biroja un ceļa izdevumus, bet arī atalgot cilvēku, kam uzticēts būt mūsu Baznīcas pārstāvim. Būtu nožēlojami, ja mēs kopumā to nespētu darīt vismaz vienam cilvēkam. Ar kopīgiem spēkiem draudzēm ir jāsedz vismaz vienu algu, un nožēlojami būtu, ja izšķirīgi kļūtu nevis kandidāta spēja pildīt amatu, bet kurš varēs strādāt vislētāk.

Vadīt un daudzejādā ziņā koordinēt mūsu Baznīcas iekšējās norises Baznīcas Virsvaldes un Baznīcas Virsvaldes prezidija ietvaros, vizitēt LELBĀL draudzes un apgabalus, pārstāvēt mūsu Baznīcu Latvijā sadarbībā ar vietējām zemju baznīcām un ekumēniskā laukā – tas prasa laiku un līdzekļus, bet ir īpaši svarīgi baznīcai ārpus savas zemes, lai tā neizklīstu, bet lai mēs būtu joprojām atzītas un cienītas Baznīcas locekļi.

Mācītāja Aivara Pelda vadībā jau savlaicīgi uzsākta līdzekļu vākšana LELBĀL archibīskapa nākotnes algas fondam. Esam pateicīgi tiem daudziem, kas bijuši atsaucīgi un palīdzoši šim svarīgam uzdevumam. Tomēr pašreiz mūsu Virsvaldes kasierim Ivaram Petrovskim iemaksātais kapitāls ir tikai ap US $ 77.000, tātad vēl ļoti, ļoti tālu no vajadzīgās darbības summas līmeņa! Vislielākais atbalsts līdz šim nācis no mazākām draudzēm ASV. Iemaksas arī nākušas no Vācijas un Zviedrijas. Vadlīnija ir 50 US $ par draudzes locekli.

Zinām, ka dažas draudzes vai apgabali apzinīgi vākušas un krājušas šos līdzekļus, tos pašreiz vēl paturot savos kontos. Tagad ir pienācis laiks lūgt šīm draudzēm vai apgabaliem šos līdzekļus iemaksāt Baznīcas Virsvaldes kasierim Ivaram Petrovskim ar piezīmi – “archibīskapa algas fondam no ... draudzes/apgabala”. Ja būtu kādi iemesli, kāpēc tas nav vēl iespējams, tad ir lūgums mūsu kasierim vismaz paziņot attiecīgās summas, kas vēl ir šo draudžu ziņā vai tuvākā laikā ienāks. Apzinīga saimniekošana nevar iztikt bez atbildīga pārskata un plānošanas – tas attiecas arī uz šo svarīgo uzdevumu.

Tā kā ar visām šīm draudžu iemaksām būtu sasniegts tikai absolūtais minimums, mēs lūdzam draudžu locekļiem norādīt uz to, cik nozīmīgi būtu turklāt atsevišķu personu ārkārtēji ziedojumi vai novēlējumi.

Tiem, kas lietas mēdz kārtot pēdējā brīdī, šis ir laipns, bet reizē ļoti nopietns atgādinājums, ka tagad šis pēdējais brīdis ir pienācis. Atminēsimies, ka Baznīcā Latvijā vadības pienākumiem veltīta daudzu cilvēku administrācija un arhibīskapam vien pat ir pilna laika sekretāre un arī asistente. Šķiet absurdi būtu vaicāt, vai LELBĀL vispār vajag vienu pilna laika vadītāju. Pieredze rāda, ka pirms ceļojumiem archibīskapam parasti nākas strādāt gandrīz vai cauru nakti, lai vēl laikus paveiktu visus ar termiņiem saistītos pienākumus, bez kuru pildīšanas cietējas būtu mūsu draudzes, tās locekļi un daudzi darbi, kas paliktu bez virzības vai līdzekļiem.

Jūs sirsnīgi sveicinot, ieejot jaunā Baznīcas gadā,
Baznīcas Virsvaldes uzdevumā un vārdā
‌Jūsu

māc. Aivars Pelds, BV kasieris Ivars Petrovskis,
‌BV loceklis Pēteris Vīgants, archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis 

 

 
« atpakaļ
134 KB
Archibīskapa darba apraksts

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Septembris
Teic, mana dvēsele, Kungu un neaizmirsti balvas, ko viņš tev devis.
Ps. 103:2

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »