Teksta izmērs A A A
LV | EN
Jaunumi
PIETEIKTIES JAUNUMIEM

AICINĀJUMS LŪGŠANĀS BŪT NOMODĀ UN LŪGT PAR VENECUĒLAS TAUTU

Mīļās māsas un brāļi LELBĀL,

 Mūs informēja LELBA austrumu apgabalā ievēlētais Dienvidamerikas referents Guntars Gedulis, ka  23. janvārī ir plānotas masīvas demonstrācijas visā Venecuēlā protestējot pret Maduro, pieprasot pārejas  valdības izveidošanu un brīvas vēlēšanas.  Viņš tālāk informēja par notikumiem, kas noveduši līdz šim solim.  Kā zemāk varat lasīt, rītdien arī citās valstīs pulcēsies, lai atbalstītu tautu, kas nonākusi kritiskā stāvoklī.*

[...]
Publicēts 23|01|2019
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Kristus gaisma Adventā, Ziemsvētkos un 2019. gadā

Reiz pirms 70 gadiem, neparastā vietā un laikā, skolotājs Eicēns latviešu bērniem bēgļu nometnē par Ziemsvētkiem brīnišķīgi mācīja: “Ja no rīta es pie sava loga sniegā redzu pēdas, tad domāju: naktī kāds ir garām gājis, vīrietis vai sieviete, liels vai mazs. Bet visu es nevaru pateikt: vai viņš ir bijis jauns vai vecs, labs vai ļauns, vai mans draugs vai ienaidnieks. Tamdēļ viņš man jāredz, man ar viņu jārunā, man viņu jāpazīst… tā Dievs aicina Viņu saredzēt Kristus Bērnā, Viņa Dēlā… jo, kā vēstule ebrejiem māca: šinīs pēdējās dienās Dievs uz mums ir runājis caur savu Dēlu… te Viņa vaiga un godības atspīdums.” Viņa vaigs mums dziļi sirdī rakstīts. Nebūtu mēs Jēzu Kristu pazinuši, Dievs mums būtu palicis apslēpts.”
[...]
Publicēts 20|12|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

2018. gada Ziemsvētkos

Dieva mīlestība, Svētā Gara sadraudzība un Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar mums visiem. Āmen.

“Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. Bet cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem.” (Jāņa ev. 1:11-12)

Mīļā LELBA, pieņemsim Dieva vārdu ne tikai ar ausīm, bet arī ar sirdi!!!

[...]
Publicēts 20|12|2018
Prāvests
Gunārs Lazdiņš

18. novembra sveiciens draudzēm

Latvijas simtgades gaidās top bērnu sveicienu māksla

Laikrakstā “Latvietis” lasām, ka “2018. gada 10. oktobrī Latvijas Republikas vēstniece Japānā Dace Treija-Masī viesojās Šizuokas prefektūras Bērnu slimnīcā Japānā, lai nogādātu Latvijas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientu zīmējumus…

[...]
Publicēts 15|11|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

AICINĀJUMS ZIEDOT FLORENCES CIETUŠAJIEM

Mīļās māsas un brāļi! Lietus ūdens turpina celties dienvidu un ziemeļu Karolīnās, kur plosās orkāns Florence. Diemžēl vairāk nekā 30 cilvēki ir miruši šīs nopietnās vētras dēļ un tūkstošiem cilvēki ir atstāti bez elektrības vai pajumtes. Vajadzība pēc palīdzības ir liela!  [...]
Publicēts 21|09|2018

Vēstule no archibīskapes Laumas

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

No sirds ceru, ka Dievs jūs ir svētījis ar iespēju atspirgt no darba slodzes un baudīt vasaru. Zinām, ka ne visiem šis ir bijis skaists laiks. Lūgsim par tiem, kas Kalifornijā, Zviedrijā un Grieķijā smagi cieš dēļ tik spēcīgiem dzīvību un dabu apdraudošiem ugunsgrēkiem! Lūgsim arī par Latviju, jo Kurzemē deg meži un lielais karstums daudziem nes nelabvēlīgas sekas! Atcerēsimies: “Ja viens loceklis cieš, visi citi cieš līdzi; ja viens loceklis tiek pagodināts, visi citi priecājas līdzi.” (I Kor. 12:26) Mēs varam palīdzēt, ja kāds ir cietis.
[...]
Publicēts 04|08|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

LELBA statement on family separation

The Latvian Evangelical Lutheran Church in America (LELCA) and its congregations across the U.S. are appalled by the fact that 2,000 + children have been separated from their families at the US-Mexican border under the US governments “zero tolerance” policy. This policy leads to children being separated from parents caught illegally crossing the border.

Members of our congregations arrived from Latvia in the US after WWII as immigrants, seeking the freedom and refuge that the United States promised. The separation of children from their families offers no promise of freedom or refuge.

[...]
Publicēts 18|06|2018

Kad mūsu piemiņa ir aizvesto un zudušo vienīgais piemineklis

Daudziem šī diena būs kā visas citas, bet latvietis tai nedrīkst paiet garām bez lūgšanām. Mūsu latvju tautai 14. jūnijs nedrīkst kļūt par tikai "vēl vienu dienu". Kas tad pieminēs tos, kas tai dienā un dienās pēc tam piedzīvoja teroru, ārprātu, nāvi, nežēlību?! Man reiz prasīja: “Kāpēc vēl ik gadu pulcējāmies svētbrīdī pie aizvesto pieminekļa? Ir taču pagājuši tik daudz gadu, un arī dievlūdzēju skaits kļūst arvien mazāks.” Patiesība, bet vajag jau tikai divus, lai Pestītājs būtu klāt un uzklausītu lūgšanas, ko vēl čukst tie, kuru sirdis gatavas vēlreiz skumt, arī lai neaizmirstu, kā līdzi just. Spēja līdzi just ir pretspēks apātijai, kas ir reāls apdraudējums pasaules mieram. 14. jūnija piemiņas brīži ir arī pretspēks aizmirstībai, un tā ir bīstama. 

Tādēļ vēlreiz aicinu šodien neaizmirst, bet kopā sanākt un, ja vien tas neiespējams, tad domās līdz aizceļot pagātnē un uz mirkli līdzi just tiem latviešu bēgļiem, kas pēc sešiem gadiem 14. jūnijā pulcējās Sillenbuchas baznīcā un dziedāja:


[...]
Publicēts 15|06|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Sveicam mūsu mīļo Archibīskapi Laumu ordinācijas 40. gadadienā!

Ko rakstīt šādā dienā, kad visas domas ceļo uz brīdi, kad nelaiķis Arch. Arnolds Lūsis mani ordinēja? Tik viens vārds skan caur visām domām: paldies! Paldies Dievam Debestēvam, Pestītājam Jēzum, kalpošanas iedvesmotājam Svētajam Garam! 

Paldies par Baznīcu, kas reiz saredzēja manī to, ko kādreiz pati nespēju! Paldies par mana aicinājuma apstiprinājumu un nepārtraukto atbalstu manai kalpošanai! Paldies par katru iespēju būt kopā un mācīt, sapņot, kopā kalpot ar visu mūsu Baznīcu Kristus mīlestības un žēlastības spēkā!
  [...]
Publicēts 05|06|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Priecīgus, Svētā Gara iedvesmotus Vasarsvētkus!

“Svētais Gars pūš, kur grib!” Priecīgus, Svētā Gara iedvesmotus Vasarsvētkus!

"Svētais Gars pūš, kur grib," tā Jēzus mācīja un tā tika pierakstīts Jāņa Evaņģēlijā 3:8. Pēc augšāmcelšanās un tieši pirms Viņš tika pacelts debesīs, Jēzus mācekļiem bija teicis: “Neaizejiet no Jeruzālemes, bet sagaidiet Tēva apsolījumu, ko jau dzirdējāt no manis: Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām kristīs Svētajā Garā… jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas nāk pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālēmē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.” (Ap.d. 1:4b-5,8) Svētais Gars neievēro robežas - ne izredzētās tautas, ne Samarijas.

Svētais Gars pūš, kur gribēdams, un, šķiet, arī - kad vēlas. Jau vairākus gadu simteņus Dieva bērni bija gaidījuši pravietojumu piepildīšanos. Pirmajā kristīgās Baznīcas dzimšanas dienā apustulis Pēteris paziņoja, ka sen gaidītais brīdis klāt: "Tagad notiek tas, kas sacīts, caur pravieti Joēlu: pēdējās dienās notiks, saka Dievs, es izliešu savu Garu pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. Un arī pār maniem kalpiem un manām kalponēm es izliešu savu Garu tajās dienās, un viņi pravietos.” (Ap.d. 2:16-18) 

[...]
Publicēts 20|05|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica
12345678910>

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Jūnijs
Kristus teica saviem mācekļiem: "Kas jūs klausa, tas klausa mani, un, kas jūs atraida, tas atraida mani."
Lūkas ev. 10:16

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »