Teksta izmērs A A A
LV | EN
Updates
PIETEIKTIES JAUNUMIEM

Atskatoties uz Zviedrijas ceļojumu

Pirms dažām dienām devos uz Zviedriju, kur piedalījos jaunievēlētā Archibīskapa Martin Modéus skaistajā, nozīmīgajā Konsekrācijas dievkalpojumā 4. decembrī, Upsalā.  Pirms tam bija jauka tikšanās ar mūsu Baznīcas Zviedrijas apgabala pārvaldes locekļiem un tiem, kuri kalpo mūsu draudzēs.  Sirsnīgs paldies prāvestei Zilgmei Eglītei par izkārtoto tikšanos.  Bija prieks dalīties gan ar labām, gan rūpju pilnām pārdomām.  Likās, ka mums visiem bija vajadzīgas šīs sarunas, lai cits citu iedrošinātu.
[...]
Publicēts 08|12|2022
Arhibīskape
Lauma Zušēvica

Un gaišums bij’ kūtī, kur Bērniņš šis dus

Kas bija tas gaišums, par ko līdz ar maziem un lieliem dziedam Ziemsvētku svētvakarā. Vai gaišums ieplūda kūtī no zvaigznes, kura virs Betlēmes deva zīmi pasaulei, ka dzimis sen gaidītais Pestītājs? Vai gaišums, kas ganus tumšos laukos pārsteidza, būtu spējis tik tālu aizceļot?  
[...]
Publicēts 05|12|2022
Arhibīskape
Lauma Zušēvica

Lūgšana 18. novembrī

Mīļās māsas un brāļi Kristū!
No sirds novēlot jums Dieva svētītus Latvijas Valsts dibināšanas atceres svētkus, dalos ar lūgšanu, kuŗa radās dienās pēc tam, kad korī Brusubārda dziedāju Milvoku 18. novembŗa svinību aktā. 
[...]
Publicēts 18|11|2022
Arhibīskape
Lauma Zušēvica

Cik soļus nogāja no Latvijas aizvestie, cik - Ukrainas bēgļi, cīnītāji?

Vajadzēja izskaitīt, cik soļi atdala nesen no jauna atklāto Okupācijas muzeju no Rīgā izveidotā Atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem. Atbalsta centrs atrodas kādreizējā Rīgas Tehniskās universitātes ēkā, Kaļķu ielā 1.  Okupācijas muzejs - pāri ielai.  Adrese: Strēlnieku laukums 1.  
Ir tikai Viens, kurš spēj visus apvienot.  Ir tikai Viens spēks, kas stiprāks par to grēku un ļaunumu, kā dēļ reiz cieta tik daudzi mūsu tautas aizvestie un arī tagad cieš nevainīgi cilvēki, kuri spiesti spert soļus tālu prom no savas dzimtenes.
[...]
Publicēts 15|06|2022
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Vasarsvētku brīnums: Svētā Gara spēkā piedzimst kristīgā Baznīca!

Svētā Gara dāvana:  mūsu Baznīca svin 100. gadu dzimšanas dienu!  

1922. gadā Rīgā notika Latvijas Evaņģēliskās luteriskās baznīcas  (LELB) sinode, kurā par pirmo bīskapu ievēlēja Kārli Irbi. Tātad, šogad LELB atzīmē simtgadi un mēs līdz ar viņiem!   
[...]
Publicēts 09|06|2022
Arhibīskape
Lauma Zušēvica

LŪGŠANA 2022.GADA MAIJĀ - UVALDE, TX

Mīļās draudzes, garīdznieki – māsas un brāļi Kristū!

“Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu – es pasauli esmu  uzvarējis!” Jn 16:33

Tā saka Kristus, lai mēs rastu mieru Viņā – 
jo pasaulē ir un būs bēdas un sēras, pārbaudījumi un izaicinājumi.
[...]
Publicēts 01|06|2022
Prāveste, LELBA pārvaldes priekšniece
Anita Vārsberga-Pāža

Jau trīs mēneši pagājuši… mēs lūdzam.

Dievs, Tu, Kam viena diena ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi kā viena diena, Mūžīgais Dievs, neskaitāmiem Taviem bērniem katra diena liekas kā mūžība.  Viņi jau trīs mēnešus Ukrainā cieš ienaidnieka uzbrukumu un postu, Kungs, mēs lūdzam, savā žēlastībā, saīsini laiku, kamēr iestāsies miers.
[...]
Publicēts 25|05|2022
Arhibīskape
Lauma Zušēvica

Klusajā nedēļā gaišas ziņas

Raizēšanās un lūgšanu pilnā laikā par karu Ukrainā, Klusās nedēļas otrdienā pienāca gaišas ziņas!  Man likās nozīmīgi, ka saņēmu paziņojumu par mūsu Baznīcas cerību piepildīšanos dienās, kad atrados Latvijā.
[...]
Publicēts 16|04|2022
Arhibīskape
Lauma Zušēvica

Dodoties Ciešanu laikā

“Redzi!  Mēs dodamies uz Jeruzālemi…”
Un uz Ukrainu dodas tie, kuri nevar neiet…

Tik vienkārši, īsi, kodolīgi. Pēc tam, kad jau divas reizes bija mācījis par to, kas sagaidāms Jeruzālemē, Jēzus trešo reizi visu atkārto. Nepārprotami Viņa vārdi: “Redzi! Mēs dodamies uz Jeruzālemi, un piepildīsies viss, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu. Viņš tiks nodots pagāniem un apsmiets, un mocīts, un apspļaudīts. Un tie šaustīs viņu un nonāvēs, un trešajā dienā viņš augšāmcelsies.” Mācekļi no tā neko nesaprata – sacītais viņiem palika apslēpts, un viņi nespēja teikto izprast.”  (Lk 18:31-34) Bet Jēzus ļoti labi zināja, ko tas nozīmē. Kā reiz māc. Osvalds Gulbis rakstīja: “Viņš neiet aizsietām acīm. Viņš zina, kas Viņu gaida.”
[...]
Publicēts 02|03|2022
Arhibīskape
Lauma Zušēvica

Praying with and for Ukrainian people

Lord, Almighty God, 

As this morning brought news of destruction, we reaffirm that you are all powerful, you are Truth, you are the Good Shepherd that does not cower in the face of enemies.  In this faith we pray with and for our brothers and sisters in Ukraine. We pray their enemy be stopped in its horrific, destructive path. We pray in solidarity with the innocent people of Ukraine. Evil that knows no boundaries has entered their country. Stand with all who defend those whom they love and the freedom that gives life and seek only to live in peace.
[...]
Publicēts 25|02|2022
Arhibīskape
Lauma Zušēvica
12345678910>

Scripture of the Month

March
By this everyone will know that you are my disciples, if you have love for one another.
John 13:35 (New Revised Standard Version)

Follow us

 


Donate

 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »