Teksta izmērs A A A
LV | EN
Jaunumi
PIETEIKTIES JAUNUMIEM

Svarīgi datumi

LELBA Austrumu apgabala konference: 17.,18. septembris, 2016, Ņubransvikas (NJ) draudzes dievnamā.
LELBA Vidienes apgabala konference: 4.-6. novembris, 2016, Mineapolē.
Publicēts 30|08|2016

LELBĀL vienota savā līdzjūtībā ar visiem cietējiem Nicā

LELBĀL stāv vienota savā līdzjūtībā ar visiem cietējiem, kam Nicā no rokām un sirdīm tika izrauti bērniņi, mātes, tēvi, sievas, vīri, vecvecāki, draugi. Viņus pieminam un par viņiem aizlūdzam. Lūdzam par katru, kas cīnās par savu dzīvību. Cieš nevainīgie, bez ieročiem sanākušie. Zinām, šausmīgas sekas nebūs tikai visiem sērojošiem, bet ikkatram, kas ar savām acīm to redzējuši, ko nevienam, nekad nevajadzētu redzēt.
  [...]
Publicēts 15|07|2016
Archibīskape
Lauma Zušēvica

LELBAs 20. Draudžu dienas Gaŗezerā

“Svētceļojumā” bija LELBAs divdesmito Draudžu dienu tēma, atceroties pirmās Latviešu Draudžu dienas 1975. gadā, arī Gaŗezerā, kad tika dibināta Latviešu ev. lut. Baznīca Amerikā (LELBA).

[...]
Publicēts 28|06|2016
Archivārs
Juris Pūliņš

Pārdomas 14. jūnijā

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū,
Ir 14. jūnijs. Pirms 75 gadiem notika tas, par ko lasīt negribu un tomēr lasu. Ir jālasa par to, ko citi rakstījuši, kas piedzīvojuši tik daudziem neiedomājamas briesmas un nežēlību, lai arī es neaizmirstu, lai citiem spētu atgādināt to, ko nedrīkstam aizmirst.

[...]
Publicēts 14|06|2016
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Svētā Gara svētku rītā. . .

Šis rīts uzausa dzestrs. Domāju, cik tomēr labi, ka mēs šodien cits citam varam novēlēt dzīvības caurstrāvotus Svētā Gara svētkus, atzīmējot Kristus Baznīcas dzimšanas dienu!

[...]
Publicēts 17|05|2016
Archibīskape
Lauma Zušēvica

PĒC GADA - archibīskapes ziņojums par LELBĀL Misijas fonda darbību kopš 2015. gada 19. aprīļa

Paskrēja gads, radās iespējas kalpot Kristum tālāk, dalot no līdzekļiem, kas tika uzticēti Misijas fondam pēc tam, kad tika segti konsekrācijas dievkalpojuma izdevumi. Līdz ar saviem ziedojumiem jūs, mūsu LELBĀL draudzes un draudžu locekļi, dāvinājāt iedrošinājumu mūsu darbam! Konsekrācijas dievkalpojuma viesi tika ļoti jauki uzņemti un palika pāri tas, kas tika ieguldīts jaunizveidotā LELBĀL Misijas fondā. LELBĀL Virsvalde izstrādāja fonda darbības noteikumus, kas pievienoti ziņojumam. LELBA pārvaldes paplašinātā sēdē šī gada martā LELBĀL kasieris Ivars Petrovskis iesniedza sekojošo ziņojumu:

[...]
Publicēts 26|04|2016
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Tuvojoties Lieldienu rītam


Jēzu, lūdzu, runā ar mani klusumā -
agrā, agrā rīta stundā,‌
‌kad nav vēl pasaule nomodā,
‌bet sen jau nevaru gulēt.

‌Runā ar mani klusumā. Modini mani pirms pasaules.
‌Gribu tajā doties, negribu vairs dusēt. Par Tevi nespēju klusēt.
‌Zinu, Tu vari katru dziedināt, vai sāpēs, ciešanās mierināt. 
‌Zinu tomēr, ka Tavs spēks nespēkā varens parādās, kā reiz Tu.
[...]
Publicēts 23|03|2016
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Pārvērtības!

Mīļās māsas un mīļie brāļi!

Tas Kungs patiesi ir augšāmcēlies, alleluja! Viņam lai ir slava un vara mūžu mūžos, alleluja, alleluja. (Lūkas ev. 24:34; Atklāsmes gr. 1:6)

Ciešanu laika stāsts varēja beigties citādāk. Tas varēja noslēgties ar to, kā trīs vīri karājas pie krusta; pirmais kā noziedznieks, kas savās interesēs izmantoja romiešu okupācijas nestabilitāti, otrais – kas bija cīnītājs pret svešinieku apspiestību, nemiernieks, un trešais – nevainīgais, kurš sludināja Dieva valstību. Stāsts varēja beigties ar viņu kauna pilno nāvi. Palestīna varēja atkal būt karalauks, kur impērijas varētu izrādīt savu varu jeb tā varēja būt kā kapsēta, kuru piepildīt ar mocekļu kapiem. Un Jēzus mācekļi varēja līdzināties tik daudziem citiem, dziedot nāves litānijas, nolādot romiešus, pieņemot zvērestus atriebties vai arī, apkārt klīzdami, varētu mēģināt iegūt pārējo simpātijas un atbalstu savai cīņai. Tas viss būtu normāls stāvoklis Palestīnā. Un tā tas būtu noticis, ja stāsts būtu apstājies pie trīs krustiem kalna galā.

[...]
Publicēts 23|03|2016
LELBA pārvaldes priekšnieks
Prāv. Gunārs Lazdiņš

LELBA DRAUDŽU DIENAS – 40 gadu ceļojums

1975. gada augustā Gaŗezerā Latviešu ev. lut. draudžu apvienība Amerikā pārveidojās par Sinodi – Latviešu ev. lut. baznīcu Amerikā (LELBA). Tanī pašā laikā Gaŗezerā notika pirmās LELBA Draudžu dienas (LDD). Bija skeptiķi, kas par šāda apmēra mūsu baznīcas pasākuma izdošanos šaubījās, bet tas nespēja noslāpēt rīkotāju entuziasmu. Nedēļas garā sarīkojumā piedalījās 552 reģistrēti dalībnieki un nedēļas nogalē to skaits bija pāri 800. LDD korī vien bija ap 200 dziedātāju un Tedis Zieriņš ar palīgiem ieguva ap 600 parakstu petīcijai Aizputes baptistu draudzes mācītāja J. Šmita labā.

[...]
Publicēts 22|03|2016
Archivārs
Juris Pūliņš

Pārdomas Pelnu trešdienā

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū,
Ir Pelnu trešdiena. Pārāk daudz par ko domāt, rakstu pārāk ātri, tomēr Dieva vārdi Joēlam daudz aicina domāt par Dieva žēlastību un kluso laiku, kuŗā ieejam. Tautai, kas tobrīd bija bada priekšā, Dievs Joēla grāmatā sola gandrīz 'neticamo': "Tas Kungs runāja un sacīja savai tautai: "Redzi, es jums došu maizi, jaunvīnu un eļļu – un jums būs līdz sātam!" (2:19a) Siseņu uzbrukumi bija izpostījuši zemi un sausums apdraudēja tautas nākotni. Joēla laikā tāds posts tika uzskatīts par Dieva sodu, zīme, ka tuvojas tā Kunga diena. Garīdznieki tika mudināti aicināt ļaudīm agriezties, gavēt un sērot par tautas grēkiem.

[...]
Publicēts 11|02|2016
Archibīskape
Lauma Zušēvica
<111213141516171819

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Jūlijs
Žēlastībā jūs esat izglābti caur ticibu, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana.
Pāvila vēstule efeziešiem 2:8

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »