Teksta izmērs A A A
LV | EN
Jaunumi
PIETEIKTIES JAUNUMIEM

Kristus piedzimšanas svētkos un Jaunā 2016. gadā ieejot

Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus; nomodā Vēl ir Jāzeps un Marija, Kūtī Dāvida pilsētā Jēzus silītē dus, Jēzus silītē dus. 

Reiz Svētvakara dievkalpojuma programmā bija ieviesusies kļūda. Mīļotās Klusa nakts dziesmas pirmā pantā semikols bija nepareizā vietā. Iznāca tā, Visi dus nomodā; vēl ir Jāzeps un Marija Kūtī  Dāvida pilsētā. Par to domāju šodien, novembŗa vidū, rakstot šos vāŗdus. Pasaulē ir tik daudz, kam lemts dusēt nomodā. Nekad nav bijis tik daudz bēgļu un neskaitāmu cilvēku, kas dzīvo sērās, neziņā, rūpēs par nākotni un tādās bailēs, ka nevar doties īstā miegā. Tie dus nomodā.  Gatavībā, steigā bēgt vai doties palīgā cietējiem.

[...]
Publicēts 16|12|2015
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Svētku sveiciens

“Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis.” Ebr.1:1,2

Dziļā priekā un pateicībā sūtu jums visiem manus labākos vēlējumus, sagaidot svētīgus Ziemassvētkus. Šajā Adventa laikā mana lūgšana ir, lai katrs no jums rastu iespēju pārdomāt savu ticību un attiecības ar Kungu Jēzu Kristu un Viņa Baznīcu. Vienalga, ko mūsu sirdis un dvēseles vēlas, apzināti vai nē, ir ilgošanās pēc paša Jēzus, Dieva klātbūtnes. Tādēļ Ziemassvētkos mūs pilda prieks un mierinājums, jo zinām, ka visas mūsu cerības ir piepildījis Kristus Bērns.

[...]
Publicēts 16|12|2015
LELBA pārvaldes priekšnieks
Prāvests Gunārs Lazdiņš

RĪTDIENAS FONDS UN ARCHIBĪSKAPA ARNOLDA LŪŠA PIEMIŅAS FONDS

Mīļās latviešu draudzes plašajā pasaulē!

Šis ir pārmaiņu un arī neziņas pilns laiks ne tikai lielās pasaules norisēs, bet nereti arī mums tik tuvās un pazīstamās norisēs un vietās kā mūsu draudzēs. Domāju, ka lielākā daļa latviešu draudžu locekļu ārpus Latvijas jūt, kā draudžu dzīve iepriekšējos dažos gados ir mainījusies. Maiņas ir gan draudžu locekļu skaitā, kas ASV un Kanādas latviešu draudzēs sarūk, bet daudzviet Eiropas latviešu draudzēs palielinās, maiņas ir arī draudžu locekļu demogrāfiskajā statistikā, kas rāda, ka ASV un Kanādas latviešu draudzes noveco, bet Eiropas latviešu draudzēs pieplūst jauni cilvēki no Latvijas. Tas viss ir daļa no šodienas LELBĀL.

[...]
Publicēts 12|12|2015
Mācītājs
Kārlis Žols

Labdarības projekta "Mīlestība mammām" Ziemsvētku akcija

Mīļās māsas un brāļi!

Jaunatnes nozare aicina jūs piedalīties un reklamēt projekta "Mīlestība mammām" Ziemsvētku akciju!
Projekta akcija atbalstīs Zemgales māmiņas, kas ir bērniņa gaidībās, kā arī mammas, kurām nesen piedzimuši mazuļi.
Izdale plānota 2016. gadā no 14. līdz 21. augustam Zemgalē.

Sadaļā Kas/Kur/Kad (ekrāna labajā pusē) pieejama projekta skrejlapa un Ziemsvētku akcijas dokuments.
  [...]
Publicēts 03|12|2015
Jaunatnes nozares vadītājs
Mācītājs Dāgs Demandts

Lūgšanās vienoti ar Franciju

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Mūsu sirdīs ir nemiers, jo mūsu acu priekšā atkārtoti redzamas briesmas. 
Mūsu sirdīs, ticu, arī pakāpināti ir augušas ne tikai rūpes par to, kas vispār notiek pasaulē, bet par savu nespēku izprast, kur nu vēl, palīdzēt novērst to, kas vairo ciešanas neskaitāmiem cilvēkiem. Kad liekas, ka  mūsu lūgšanas paliek neatbildētas, aicinu lūgt vēlreiz. Aicinu pacelt savas balsis, lai tās atskan līdz ar tiem, kas pielūdz To, kam ticu sirds līdzi lūzt par cietējiem un pasaulē novēroto ārprātu.
[...]
Publicēts 15|11|2015
Archibīskape
Lauma Zušēvica

LELBA Palīdzības nozares 2015. gada akcijas vēstule

Mīļie LELBA saimei piederīgie un atbalstītāji!

Ir aizritējis vēl viens gads, kopš pēdējo reizi pie Jums vērsos ar lūgumu izsvērt Jūsu iespējas sniegt finansiālu palīdzību tautiešiem, kuriem neklājas viegli. Pa šo laiku no saziedotajiem līdzekļiem esam iegādājušies un aizgādājuši redzes aparātu kādam vājredzīgam zēnam Latvijā. Gandrīz visu redzes aparātam nepieciešamo summu ($2715) noziedoja viens cilvēks. Paldies par dāsnumu!
[...]
Publicēts 08|11|2015
Palīdzības nozares vadītāja
Māc. Biruta Puiķe-Wilson

Kas ir LELBA? - Tie esam mēs! Ilze Larsen ievēlēta par Vidienes apgabala prāvesti

Vidienes apgabala darbinieku un garīdznieku konference šī gada 24. - 25. oktobrī Grandrapidos, Mičigānā.

Līdzīgi kā Garezera 50 gadu jubilejas koncertā garezernieki atbildēja uz jautājumu: "Kas ir Garezers?", teikdami: "Es esmu Garezers!", - tā arī LELBA Vidienes apgabala konferences dalībnieki uz LELBA priekšnieka, prāvesta Gunāra Lazdiņa jautājumu: "Kas ir LELBA?", atbildēja: "Tā esam mēs."
Mēs esam atbildīgi paši par savu Baznīcu un mūsu ļaudīm, un tas ir jāveic Kristus mīlestībā un izpratnē. Šī tēma izskanēja cauri visam prāvesta Gunāra Lazdiņa ziņojumam un atskaitei.
[...]
Publicēts 04|11|2015
Milvoku latviešu draudzes priekšniece
Sandra Kalve

LELBA MISIJAS PROJEKTS "Dzīvības ūdens"

Mīļie brāļi un māsas Kristū!

Ārmisijas nozare aicina Jūs un Jūsu draudzes piedalīties un atbalstīt LELBA jaunizvēlēto misijas projektu Etiopijā, kas nodrošinātu tīra ūdens piegādi cilvēkiem Tigrejas apgabalā. Vienas akas izrakšana izmaksā aptuveni $10,000.00 dolāri un nodrošina tīru ūdeni 250 cilvēkiem.

[...]
Publicēts 03|10|2015
Ārmisijas nozares vadītāja
Dace Skudiņa

Lūgšana Pļaujas svētkiem

Vissvētais Dievs, reiz viens Tavs bērns mācīja:
Zeme ir piepildīta ar debesīm,
Un katrs parasts krūms ar Dieva uguni, 
Bet tikai tas, kurš redz, 
Novelk kurpes...

[...]
Publicēts 03|10|2015
Archibīskape
Lauma Zušēvica

LELBA iesākumā un 40 gados

Latviešu ev. lut. draudzes Amerikā pastāv jau kopš 19. gadsimta beigām, kad izceļotāji no Latvijas veidoja draudzes Ņujorkā, Bostonā, Baltimorā, Filadelfijā, Čikāgā, Klīvlandē, San Francisco un Linkolna pagastā, Viskonsinā, lai lūgtu Dievu savā dzimtajā valodā. Pirmās draudzes organizēja un periodiski apmeklēja igauņu izcelsmes mācītājs Hans Rebane, bet diekalpojumus un garīgo aprūpi veica pašu izvēlēti draudzes locekļi.

[...]
Publicēts 27|08|2015
LELBA archivārs
Juris Pūliņš
<111213141516171819

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Jūlijs
Žēlastībā jūs esat izglābti caur ticibu, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana.
Pāvila vēstule efeziešiem 2:8

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »